Voorwaarden

Van belang is dat u in de periode voorafgaand aan het Coronavirus een financieel gezonde onderneming was en dat ook aan kunt tonen. Dit in combinatie met een vooruitzicht waaruit blijkt dat u de lening terug kunt betalen maakt dat u als onderneming in aanmerking komt voor de lening van Ondernemersimpuls Fryslân. De lening is bedoeld om uw onderneming een impuls te geven en kan/mag daarom niet ingezet worden om andere schulden af te lossen.

Bij de beoordeling van de aanvragen zullen wij de volgende criteria hanteren:

  • Financiering moet aan alle fresh money-vereisten voldoen.
  • Bedrijven moeten een 12 maands-liquiditeitsoverzicht voorleggen waaruit financieringsbehoefte ten gevolge van Covid19 blijkt en aangeven wat de aanwending is van de overbruggingsfinanciering voor de komende 9 maanden (de voorziene periode van overbrugging met het verstrekte overbruggingskrediet).
  • Leningnemer dient hierbij helder te maken dat de lening wordt benut voor investeringskosten dan wel werkkapitaal.
  • Toets op lopende kredietfaciliteiten met de bank en mogelijkheid gebruik te maken van BMKB- of GO-regeling.
  • Bedrijven moeten kunnen aantonen dat er een positieve vrije kasstroom was in de periode voor Corona (bij voorkeur 12 maanden) en voldoende betalingscapaciteit in de toekomst om de lening terug te betalen;
  • Bedrijven moeten onderbouwen dat terugval in geprognosticeerde omzet gevolg is van Covid19-crisis.
  • Getoetst wordt of bedrijven op peildatum 31/12/2019 al niet in moeilijkheden waren, dus voor de uitbraak van de Corona crisis.
  • Bedrijven moeten aangeven welke kosten reducerende maatregelen ze hebben getroffen, inclusief (voorgenomen) gebruik andere overheidsmaatregelen.
  • Bedrijven moeten redelijke comfort verschaffen dat aflossing lening na 1 jaar kan gaan plaatsvinden en lening binnen 4 jaar wordt afgelost.
  • Er wordt gebruik gemaakt van een standaard juridische documentatie. Er kan niet onderhandeld worden over de voorwaarden van de overbruggingslening. Het overbruggingskrediet wordt uiterlijk op 31 december 2021 ondertekend.

Heeft u vragen over deze criteria? Kijkt u dan bij onze meest gestelde vragen. Hier vindt u wellicht ook het antwoord op uw vraag. Uiteraard kunt u ook altijd contact met ons opnemen.

Ondernemersimpuls Fryslân aanvragen?