Aanleverspecificaties

In het aanvraagproces krijgt u meerdere vragen over uw onderneming en de impact van het Coronavirus op uw onderneming. Belangrijk is dat u deze vragen naar eerlijkheid invult en ons voorziet van de gevraagde informatie. Hierdoor krijgen wij een volledig beeld van uw onderneming. Aan de hand van de verstrekte informatie zal de Friese Ontwikkelingsmaatschappij (FOM) uw aanvraag beoordelen.

Wij vragen u de volgende documenten gereed te hebben zodat u soepel door het aanvraagproces heen kunt. Mocht u de online aanvraag tussentijds willen stoppen, dan kunt u deze opslaan en op een later moment verder invullen.

Aan te leveren documenten:

Cijfermatige documenten:

  • Jaarrekening 2019 of een uitdraai van de boekhouding over 2019 (indien uw onderneming in 2019 reeds actief was).
  • Uitdraai van de administratie tot en met juli 2020 (dit mag ook een uitdraai van de bankmutaties zijn).
  • Liquiditeitsvooruitzicht 2020/2021 (zie ook het voorbeeldbestand in de aanvraagmodule, hieruit moet uw financieringsvraag blijken).

Over de onderneming:

  • Businessplan
  • CV van de directie
  • Organogram van de onderneming