Ondernemersimpuls Fryslân

Bent u ondernemer, gevestigd in Fryslân en heeft u door het Coronavirus een financieringsvraagstuk dat u niet ingevuld krijgt via reguliere financieringsmogelijkheden? Dan biedt de Provincie Fryslân samen met Ynbusiness en de Friese Ontwikkelingsmaatschappij (FOM) mogelijk een oplossing in de vorm van Ondernemersimpuls Fryslân.

Ondernemersimpuls Fryslân verstrekt leningen tussen € 50.000 en € 250.000 aan het Friese Micro- en kleinbedrijf die door het Coronavirus een financieringsvraagstuk hebben. Hieronder vallen ondernemingen tot 50 werknemers en tot een omzet van 10 miljoen euro voor eenmanszaken, vennootschappen onder firma en besloten vennootschappen en alle sectoren met uitzondering van primair agrarisch en vastgoed.

Wat is Ondernemersimpuls Fryslân?

De afgelopen periode is gebleken dat het veelal lastig is om een door het Coronavirus ontstaan financieringsvraagstuk voor het Friese Micro- en kleinbedrijf in te vullen. De bestaande financieringsmogelijkheden en specifieke Coronaregelingen richten zich op andere sectoren en ondernemersvormen dan veelvuldig aanwezig zijn in Fryslân. In samenspraak met de provincie Fryslân en als samenwerking tussen Ynbusiness en de Friese Ontwikkelingsmaatschappij (FOM) richt Ondernemersimpuls Fryslân zich op deze groep ondernemers.

Ondernemersimpuls Fryslân heeft een omvang van 2 miljoen euro en loopt tot 31 december 2021. Bij bewezen succes kan de regeling met 2 miljoen euro worden uitgebreid. De regeling bestaat uit leningen waarmee de onderneming noodzakelijke investeringen kan doen, de werkkapitaalbehoefte kan invullen of het businessmodel mee kan door ontwikkelen. Alle ondernemersvormen met een winstoogmerk kunnen aanspraak maken op de regeling.

Om in aanmerking te komen voor een lening van Ondernemersimpuls Fryslân dient u te voldoen aan enkele voorwaarden.

Hoe verloopt het proces?

De Friese Ontwikkelingsmaatschappij (FOM) zal uw aanvraag in behandeling nemen en beoordelen. Zij zijn ook de partij die de feitelijke verstrekking doet van de leningen. Ynbusiness kan u helpen bij vragen over de regeling, begeleiding bij de aanvraag en kan u eventuele doorverwijzing naar specialisten. Ynbusiness heeft geen rol bij de beoordeling van de aanvragen.

De verwachte doorlooptijd van aanvraag tot besluit (en daaropvolgend een snelle uitbetaling) is circa tien werkdagen. Uiteraard is dit afhankelijk van de mate van volledigheid van uw informatievoorziening. De aanleverspecificaties kunnen u helpen de aanvraag zo compleet mogelijk in te dienen. Heeft u vragen dan vindt u het antwoord wellicht bij de meest gestelde vragen. Uiteraard kunt u ook contact met ons opnemen.

De lening heeft een looptijd van vier jaar, waarbij de financieringslasten het eerste jaar laag gehouden worden door het bijschrijven van de rente (u bent wel de rente verschuldigd) en het pas hoeven aflossen vanaf jaar twee.

Ondernemersimpuls Fryslân aanvragen?